Werking

In de onpare jaren wordt, net zoals dit gebeurt door Kom Op Tegen Kanker Vlaanderen, een inzamelactie georganiseerd door de groep.

Deze inzamelactie kan heel divers zijn. Het Kom Op Team organiseert zelf acties, zoals b.v. Kom Op Brunch, Maldegemse Motorrit, Kom Op en Maak Soep, Kom Op en Dans, …

Maar ook andere verenigingen of particulieren organiseren evenementen ten voordele van Kom Op Tegen kanker en maken hun opbrengst via het Kom Op Team Maldegem over naar het Vlaamse totaal zoals b.v. bolling in het Vossenhol, inzamelweekend de Koetshoeve, ….

Op regelmatige basis komt het Kom Op Team Maldegem samen, dit in verhouding tot de acties die op het programma staan. Het Kom Op Team kan daarbij altijd rekenen op de steun van het gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van een vergaderlokaal, eventuele kopies, … Deze samenwerking werd vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.

Niet alleen de onpare jaren zijn actiejaren, maar er zijn ook een aantal evenementen die jaarlijks doorgaan zoals de Maldegemse Motorrit, Kom Op en Dans.

Het is een van de doelstellingen om zoveel mogelijk Maldegemnaars te bereiken. Kanker treft immers heel veel gezinnen. Daarom doet het Kom Op Team haar uiterste best om door de diversiteit van haar acties, iedereen de kans te geven deel te nemen. Democratische prijzen zorgen onder andere voor laagdrempeligheid.

Het Kom Op Team is ook altijd bereid om samen te werken met andere organisaties die één of andere actie op poten zetten ten voordele van Kom Op.

Heb je zin om je ook actief in te zetten in de strijd tegen kanker, neem gerust contact op met het secretariaat of met één van onze leden.

Heb je een idee voor een leuke inzamelactie, geef een seintje of spreek één van onze leden aan.