Werking

Kom op Maldegem werd in 1995 opgericht op initiatief van Louis Timmerman. Er werd geopteerd voor een gemeentelijk comité.

Guido Stroo is voorzitter en het secretariaat wordt verzorgd door Rita Verleye, gemeentelijk ambtenaar. Dit comité is samengesteld uit een aantal vrijwilligers die zelf kankerpatiënt zijn of geweest zijn of personen die van heel dichtbij kanker meegemaakt hebben. De betrokkenheid van dit comité is zijn sterkte.

In de onpare jaren wordt, net zoals dit nationaal gebeurt, een inzamelactie georganiseerd door de groep. De laatste actie in 2013 bracht 46.000 euro op. Dit bedrag is er gekomen door eigen acties zoals de wijnverkoop, deelname aan de Dodentocht, een slotevenement, sneukeltoer maar ook acties die georganiseerd worden door de Maldegemse verenigingen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het Maldegemse Kom op Team is zeer goed gekend bij Kom op Nationaal door zijn actieve werking.

Het team van Kom op Maldegem is van geen kleintje vervaard; er werden al heel wat acties op poten gezet die hoge ogen gooien in Maldegem en omgeving. Zo werd destijds het lege rustoord Sint-Jozef omgetoverd tot een “chambre d’hôtes”! We hebben ook 2 keer met succes pizza’s, soep,… huis-aan-huis verkocht en als toemaatje is er de Retrofuif.

Niet alleen het vergaren van euro’s is van belang, Kom op Maldegem hecht een groot belang aan sensibilisering. Daarom wordt in de pare jaren een infoavond met een interessante spreker of een mooie bezinningsavond georganiseerd met teksten en zang.

Heb je zin om je ook actief in te zetten in de strijd tegen kanker, neem gerust contact op met het secretariaat of met één van onze leden!
Heb je een idee voor een leuke inzamelactie, geef een seintje aan het secretariaat of spreek één van onze leden aan!

foto